“Đừng xem hồ sơ du học Mỹ là một thủ tục hành chính” – Thạc sĩ trường Harvard chia sẻ