Giấc mơ của cha mẹ nhưng là nỗi đau lòng của con nơi xứ người