Bạn đã biết đến học bổng mang tên vị cựu tổng thống Mỹ: học bổng Obama?