Thời gian tổ chức World Cup 2022 ảnh hưởng thế nào tới giải đấu khác