Hành trình từ con số 0 đến CEO của Nguyễn Văn Tùng – nhà cái Go88