Sống qua những mùa đông âm độ, người Uzbekistan đã quen với cái lạnh khắc nghiệt