Uzbekistan – nền kinh tế cô độc muốn tìm lại hào quang