Tại sao nhiều gia đình lại chọn định cư Bồ Đào Nha là sự đầu tư cho mình?