Những nét đặc trưng về văn hóa và con người Bồ Đào Nha