Ngành công nghiệp hoa hồng Bulgaria thu hút nhà đầu tư thế giới