Netizen xôn xao khi xuất hiện group Facebook “đòi lại công bằng cho Thơ Nguyễn“