Làn sóng tẩy chay Nhi Ngô – The Skincare Junkie PR cho Lixibox