Định cư Bồ Đào Nha – Đất nước có nền văn hóa đặc sắc nhất châu Âu