BLV Khắc Cường “tái xuất” ở trận tuyển Việt Nam đấu Australia