BLV Khắc Cường nhờ 1 câu nói vu vơ vào nghề, từng bị chỉ trích vì thiếu kiến thức chuyên môn