BLV Khắc Cường: Chủ động nghe khán giả nói về mình sau từng trận đấu