Nữ sinh Việt ẵm trọn học bổng du học Mỹ lên đến 15 tỷ đồng dù chưa nộp Portfolio